Unsplash Rs8py1dtioi (3) (tak m ventiler henriksdal)

Produktion i Sverige, Norge och Korea

Biokrafts affärsområden ansvarar för produktion och leverans av biogas och biogödsel


Vi satsar på att ha lokalt förankrade verksamheter

Biokraft har affärsområden i Sverige, Norge, Tyskland och Sydkorea. Det tyska affärsområdet har nyligen etablerats i syfte att utvärdera och etablera olika anläggningsprojekt.

Affärsområdenas lokala förankring viktig för att kunna driva verksamheten rätt enligt lokala lagar och förordningar men också för att säkra den långsiktiga tillgången till substrat i närområdet. I vissa fall kan det löna sig att frakta substrat längre sträckor givet att de har hög gaspotential.


Affärsområde Sverige

Det finns tre produktionsenheter i Sverige som samtliga ligger i Stockholmsområdet: Södertörn, Henriksdal och Bromma. 

Kortfakta

Antal anställda: 41

Produktionskapacitet: 230 GWh

Produkter:
Flytande och komprimerad biogas

Substrat: 
Södertörn: Matrester, slakteriavfall, gödsel. 
Bromma och Henriksdal: avloppsslam.

176 BIOGAS

Overview

Affärsområde Norge

Den norska verksamheten ansvarar för en av Europas största anläggningar för produktion av flytande biogas som ligger i Skogn utanför Trondheim.

Kortfakta

Antal anställda: 18

Produktionskapacitet: 155 GWh

Produkter:
Flytande biogas

Substrat: 
Skogn: Fiskrens, fiskgödsel, processvatten från Norske Skog


Affärsområde Korea

Vid anläggningen Yongyun i industristaden Ulsan i Korea tar Biokraft hand om matavfallet och avloppslam från över en miljon invånare. Biokraft har koncessionsavtal som gäller till 2026.

Kortfakta

Antal anställda: 20

Produktionskapacitet: 60 GWh

Produkter:
Komprimerad biogas

Substrat: 
Insamlat matavfall och kommunalt avloppsslam.

Ulsan 00