Information om det offentliga uppköpserbjudandet från 1Vision Biogas

Den 2 februari 2024 offentliggjorde 1Vision Biogas AB (“Budgivaren”) ett kontant budpliktsbud avseende aktierna i Biokraft International AB (publ), org.nr 556528–4733 (”Biokraft”) till ett pris om 20,65 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Information om Erbjudandet har tillgängliggjorts av Budgivaren på: www.1visionbiogas.se

 

Uttalande från oberoende styrelse

Fairness Opinion från KPMG

 

Inspelning av konferenssamtal för aktieägare 27 februari, 2027