Optimerad biogasprocess med HOLD Technology


Säkerställ en effektiv produktion

Vi har stor kunskap om hur man systematiskt förbättrar och finjusterar den anaeroba rötningsprocessen. Baserat på mångårig erfarenhet och vår interna FoU designar och driver vi våra anläggningar enligt vårt egenutvecklade koncept HOLD Technology ™ (High Organic Load Digestion). 

Även om vårt processteam främst jobbar med att stödja och ytterligare förbättra Biokrafts produktionsanläggningar, är vi öppna för att hjälpa också våra kunder att utveckla nya affärsmöjligheter.

 

Biokrafts tre viktiga hörnstenar för effektiv produktion:

 

Vill du veta mer om effektiv biogasproduktion?

Kontakta:

Jörgen Ejlertsson

VP Process and Technology

jorgen.ejlertsson(at)biokraft.com