Biokraft är en av Nordeuropas största producenter av flytande biogas


Syfte

Vi möjliggör ett mer hållbart samhälle

Mission

Vi förädlar organiskt avfall och restprodukter till förnybar energi och biogödsel för en bättre morgondag

Rectangle 1045 ( demo Väg uppifrån 1562x600)

Affärsmodell

Vår affärsmodell är att i första hand bygga, äga och driva storskaliga biogasanläggningar på ett resurseffektivt sätt i enlighet med vår egenutvecklade HOLD Technology™. Därtill kan vi även erbjuda långsiktiga samarbeten avseende teknisk rådgivning och drift av biogasanläggningar utformade i enlighet med vårt koncept.

Mål

Biokraft bidrar till ett fossilfritt samhälle genom återvinning av lokalt organiskt avfall som omvandlas till förnybar biogas och biogödsel. Biokrafts mål är att vara ledande inom storskalig produktion och försäljning av biogas och biogödsel, och därigenom verka för att biogasens andel i den europeiska energimixen ökar.

Bolaget fokuserar främst på att växa inom området flytande biogas för tunga vägtransporter i Nordeuropa. På längre sikt förväntas efterfrågan på biogas att öka från sjöfart och tung industri. 

Scott Webb 4Yneddmcjjm Unsplash

Operativa mål 2024

Produktionskapaciteten för biogas ska uppgå till motsvarande 600 GWh år 2024.

 

251 BIOGAS

Finansiella mål 2024

  • Rörelseintäkterna ska uppgå till minst 650 MSEK.

  • Operativ EBITDA-marginal ska uppgå till minst 30 procent.

  • Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent löpande.

 

Offer4 (matavfallspåsar)

Hållbarhetsmål 2024

  • Reduktion av CO2-ekvivalenter ska uppgå till 170 000 ton (basvärde 2021 cirka 93 000 ton).
  • Scandinavian Biogas ska ha noll arbetsskador som leder till sjukfrånvaro.

 

Långsiktig ambition och strategi

Vi siktar på att nå en produktionskapacitet på 3 TWh till 2030

Biokrafts vision om en hållbar värld som producerar bioenergi och växtnäring i ett cirkulärt kretslopp ska nås genom investeringar i produktionskapacitet. Vi har en ambitiös tillväxtplan med mål att nå en produktionskapacitet på 3 TWh (ca 0,5). Vi investerar både i nya och befintliga anläggningar. Investeringskostnaden för att bygga ut årlig produktionskapacitet med 1 GWh är 4-6 MSEK.

Biokraft fokuserar på att öka produktionskapaciteten för flytande biogas, som har tydliga fördelar när det kommer till transport och logistik. Biokraft ska också försvara och utveckla sin ledande marknadsposition genom fortsatta satsningar på tekniskt ledarskap via HOLD Technology. Den strategiska tillväxtplanen består av fem huvudområden.