Lär känna våra platser


Vi finns i Sverige, Norge och Korea

Våra produktionsenheter är strategiskt placerade på orter där det finns god tillgång till råvaror dvs organiskt avfall eller restprodukter från hushåll, lantbruk eller livsmedelsindustrin. Biokraft har idag producerande verksamhet i Sverige, Norge och Korea. Huvudkontoret ligger i centrala Stockholm och vårt labb och utvecklingsavdelning ligger i Linköping.

Vår ambitiösa tillväxtplan innebär att antalet produktionsanläggningar ska öka rejält inom en tioårsperiod och vi har redan påbörjat etablering av ett affärsområde i Tyskland som är en attraktiv marknad. Läs gärna mer om vår verksamhet i respektive land.

Tillsammans skapar vi Biokraft

Vår verksamhet har många olika typer av professioner som kräver olika kompetens. Tillsammans skapar vi biokraft och alla medarbetares bidrag är viktiga för att vi ska uppfylla våra mål på kort och lång sikt

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Därtill är vi i angelägna om att kontinuerligt utbilda och kompetensutveckla våra medarbetare. Detta är viktigt både för företagets framdrift och för att den enskilda medarbetaren ska trivas och utvecklas inom koncernen.

82 SBG People