Ima189561

Investera i Biokraft


Pressreleaser

Visa
Loader image

Kommande händelser


Image (28)

Investera i Biokraft för en hållbar framtid

En investering i Biokraft är självklart i första hand en finansiell placering och bolagets finansiella mål är att skapa tillväxt och lönsamhet genom att exploatera den kunskap vi har inom storskalig biogasproduktion på en växande marknad.

Vägen till lönsam tillväxt kräver stora investeringar i ny produktionskapacitet i nya anläggningar i Nordeuropa. EU uppskattar att behovet av biogas beräknas öka från 30 TWh till 350 TWh till 2030.

Biokraft är en av Nordeuropas största producenter av flytande biogas och vi har för avsikt att vara en ledande aktör i uppbyggnaden av biogasindustrin i Europa.

Har du några frågor? Kontakta oss!

IR kontakt

Matti Vikkula

CEO and President

matti.vikkula(at)biokraft.com