Overview

Organisk avfall blir til biogass og biogjødsel

Verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass

I Norge består Biokrafts virksomhet av en det storskala biogassanlegget i Skogn utenfor Trondheim. Anlegget er et av verdens største for integrert produksjon av flytende biogass med produksjonskapasitet på ca 155 GWh per år.