Ledningsgrupp


Ledningsgrupp

Koncernchef och verkställande direktör Matti Vikkula är utsedd av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen och driften av bolaget. VD utser ledningsgruppen som består av åtta medlemmar.

Rectangle 1045 ( demo Väg uppifrån 1562x600)