Vi tar hand om ert organiska avfall och gör om det till förnybar energi och biogödsel


Vi tar hand om organiska restprodukter från lantbruk, stall, hushåll, storkök, restauranger, livsmedelshandel, livsmedelsindustri och slakterier. Vi levererar gärna biogödsel i retur till exempelvis lantbrukare.

Vid återvinning av organiskt avfall och restprodukter ser vi till att rensa bort icke organiskt material för att sedan hygienisera slurryn. Vi strävar efter att producera biogas med hjälp av lokala substrat vars rötrester återförs till åkern som biomull, biospets eller flytbiogödsel.

Verksamheter som vi gärna samarbetar med

Kontakta oss

Johan Larsson

Group Head of Sourcing

johan.larsson(at).biokraft.com