Istock 1196237407

Biokraft i Sverige


241 BIOGAS

Tre produktionsenheter

Affärsområde Sverige har tre produktionsenheter i Stockholmsområdet: Södertörn, Henriksdal och Bromma. Den sammanlagda produktionskapaciteten är cirka 300 GWh. Under 2022 uppgick såld biogas till motsvarande 162 GWh. Biogasen förser i huvudsak bussar och tunga lastbilar på den svenska marknaden med komprimerad biogas.

Verksamheten fokuserar främst på effektiv drift av befintliga anläggningar, vilket omfattar mottagning och förbehandling av organiskt avfall, rötning av biomassor, rening och uppgradering av biogas, samt komprimering och leverans av gas. Därtill tillkommer underhåll och service av anläggningarna