Varför Biokraft?


Vårt syfte

Vår vision är en hållbar värld som producerar bioenergi och växtnäring i ett cirkulärt kretslopp. Vi har tre övergripande hållbarhetsmål som ramar in vårt hållbarhetsarbete och tydliggör vår påverkan i relation till samhället, människor och miljö.

  • Främja ett fossilfritt och cirkulärt samhälle
  • Säkerställa en effektiv och ansvarsfull drift
  • Vara en attraktiv arbetsgivare.

Säkerhet och hälsa

Våra arbetsplatser ska vara trygga och säkra för alla och vi utvecklar löpande våra processer, genomför utbildningar samt erbjuder förmåner och kompetensutveckling. En god arbetsmiljö är centralt för att vi ska kunna vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare.

 

Empatiskt ledarskap

Ett empatiskt ledarskap skapar gemenskap och lyfter framgångar i det dagliga arbetet, och har förståelse för att människors olikheter bidrar till organisationens utveckling. Vi vill utveckla vår verksamhet till att bli branschens bästa arbetsplats, så att vi bibehåller våra medarbetare och kan rekrytera fler i takt med att vår verksamhet växer.

31 SBG People