Biokraft möjliggör övergång till hållbara transporter och livsmedel


 

Biokraft som investering

 

Hållbara och cirkulära produkter

Biokraft erbjuder cirkulära och hållbara produkter som stödjer en grön omställning av livsmedelsproduktion, landbaserade tunga transporter, sjöfart och annan industriell energianvändning.

 

Marknaden drivs av underliggande trender

Biokraft är väl positionerade på en attraktiv tillväxtmarknad. Efterfrågan förväntas öka kraftigt drivet av globala megatrender och paradigmskifte i Europas syn på förnybar och lokalt producerad biogas.

 

Ledande och unik kompetens

Biokraft har varit pionjärer och framgångsrikt utvecklat HOLD Technology™, en avancerad processteknologi som används för att optimera storskalig biogasproduktion. Metoden är en av de mest effektiva i världen.

 

Balans mellan råvaru- och försäljningskontrakt

Biokraft har en stark orderbok med långsiktiga leverans- och råvarukontrakt som balanserar varandra. Biokraft ser att lönsamheten förbättras i takt med att kontraktsportföljen förnyas till marknadsmässiga villkor.

 

Attraktiv tillväxtpotential

Attraktiv pipeline av tillväxtprojekt och en tydlig långsiktig tillväxtpotential.

 

Starkt ledarskap

Engagerat och erfaret ledarskap med stöd av en stark styrelse och ägare.