Vår resa


Biokraft grundades 2005 i syfte bidra till ett hållbarare samhälle genom produktion av cirkulär bioenergi och växtnäring

Vi är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2020 och är ett av få noterade bolag som av Cicero Shades of Green AS erhållit omdömet: 100 procent Dark Green.


194 BIOGAS

2023

Scandinavian Biogas byter namn till Biokraft.

2022

EU-parlamentet beslutar att biogasproduktionen ska öka kraftigt till 2030. Biokraft tecknar ett flerårigt leveransavtal med Alternoil på flytande biogas motsvarande 1 TWh till den tyska marknaden. Biokraft kommunicerar ambition om att nå en produktionskapacitet på 3 TWh till 2030. En riktad nyemssion om 326 MSEK öppnade för investeringsbeslut i Mönsterås. Anläggningen i Södertörn ISCC-certifierades.

2021

Scandinavian Biogas beslutar om investering i utbyggnad av flytandegörande kapacitet i Skogn och Södertörn. Som en del i finansieringen av investeringarna i utökad kapacitet utfärdar bolaget en mörkgrön obligation på 700 MSEK och erhåller en kredifacilitet på 300 MSEK. 

241 BIOGAS

2020

Den 16 december är första handlingsdag för Scandinavian Biogas på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Andra viktiga händelser är det fullständiga förvärvet av Biokraft (NO) och Ekdalens Biotransporter (SE).

2019

Flytande biogas (LBG) bekräftas som en av de strategiska utvecklingsområdena. Företaget tecknade ett långsiktigt LBG-leveransavtal med Hurtigruten AS, ett av de större norska kustfärjor- och kryssningsrederierna.

Customer Groups2. (Bourbon mistral grönt skepp på havet)

2018

Driftsättningen av biogasanläggningen i norska Skogn utanför Trondheim påbörjades i juni. Anläggningen är världens största för produktion av flytande biogasbränsle (LBG). Vid den officiella invigningen i september deltog Norges tidigare statsminister Erna Solberg.

2016

Scandinavian Biogas fattar beslut om investering i biogasprojektet i Norge och förvärvar majoriteten av aktierna i Biokraft Holding AS. Utbyggnad av Henriksdal driftsätts. Scandinavian Biogas emitterade en företagsobligation som senare noterades på NASDAQ Stockholm. Första dag för handel var den 8 april.

Unsplash Rs8py1dtioi (1)

2010

Efter omfattande förbättringar av processen driftsätts båda rötkamrarna i biogasanläggningen i Ulsan, Sydkorea.  I augusti förvärvas Stockholm Vattens anläggningar för uppgradering av rågas i Bromma och Henriksdal med målet att öka biogasproduktionen för Stockholmsmarknaden som är i stort behov av gas.

2009

Sveriges tidigare statsminister Göran Persson ersätter Erik Danielsson som styrelseordförande i Scandinavian Biogas. Erik Danielsson utses i samband med detta till bolagets hedersordförande.

Jean Wimmerlin Dmjfea0vumy Unsplash

2008

Scandinavian Biogas aktieägare förvärvar majoriteten i UltraSonus och Scandinavian Biogas Fuels blir dotterbolag till UltraSonus. Samtidigt byter UltraSonus namn till Scandinavian Biogas Fuels International.

2007

Scandinavian Biogas får uppdraget att öka kapaciteten för rötning av matavfall i den Sydkoreanska staden Ulsan. Matavfallet som ska behandlas har tidigare dumpats i havet. Ett samarbete inleds och omfattar ett koncessionsavtal med en löptid på 15 år.

265 BIOGAS

2005

Det bolag som senare skulle få namnet Scandinavian Biogas startas av Erik Danielsson, Jörgen Ejlertsson och Ola Ödmark. Dessa framsynta pionjärer visste då inte om att de skulle mötas av finansiella kriser och tekniska motgångar och inte heller om att bolaget så småningom skulle komma att bli en av Sveriges ledande leverantörer av biogas.

2004

UltraSonus (Erik Danielsson grundar UltraSonus med säte i Öregrund, 1996) inleder tester på hur ultraljud kan påskynda rötningsprocessen vid produktion av biogas tillsammans med Tekniska Verken i Linköping. Försöken leds av Tekniska Verkens utvecklingschef Jörgen Ejlertsson och UltraSonus vd, Ola Ödmark.