Biogödsel – ett hållbart miljövänligt alternativ till konstgödsel


Bidrar till ökad växtlighet och bättre fukthållning

Biogödsel ökar skörden samtidigt som den gör lantbruket och livsmedelsproduktionen mer hållbar. Biogödseln ersätter eller kompletterar konstgödseln. Förutom viktiga näringsämnen som kväve, fosfor och kalium har biogödseln jordförbättrande egenskaper och den lämpar sig för spridning på både lerhaltiga och lätta jordar. Näringsinnehåll och strukturer bidrar till ökad växtlighet och fukthållning.

 

Giftfri och näringsrik biogödsel

Vi erbjuder tre biogödselprodukter som alla är certifierade enligt SPCR-120. Certifieringen innebär att det avfall som bryts ned i processen ska vara rena, källsorterade och biologiskt lätta att bryta ned. Vi producerar biogas på avfall och restprodukter som inte kan användas som livsmedel eller foder.

 

Säkra leveranser och stabila priser

Biogödsel minskar lantbrukets behov av mineralgödsel och med långa leveransavtal kan lantbrukare säkra tillgång till biogödsel till stabila priser utan påverkan av volatila världsmarknadspriser.

Istock 1256638870

Biomull

24-26% TS

Levereras i container.

Biomull är avvattnad rötrester från biogastillverkning. Biomull är näringsrik och har jordförbättrande egenskaper och lämpar sig bra för spridning på både lerhaltiga och lätta jordar.

Biomull kan också fungera som en ersättare för torv som substrat vid växthusproduktion.

Idag används torv vid odling av krukväxter och grönsaker i kruka. Torven bryts i naturliga torvmossar vilket påverkar känsliga ekosystem och leder till utsläpp av växthusgaser. Genom att ersätta torv med biomull minskas utsläppet av växthusgaser.

 

Innehållsdeklaration Biomull


Istock 1196237407

Biospets

TS 16-18%

Biospets är ett pumpbart indunstarkoncentrat med högt kväveinnehåll. Biospets kan med fördel användas för att öka koncentrationen av kväve i gödselbrunnar.

Levereras med tankbil.

 

Innehållsdeklaration Biospets


Adobestock 66840359

Flytbiogödsel

TS 3-4% 

Vår flytbiogödsel kan används på samma sätt som flytgödsel, men med bättre näringssammansättning.

Levereras med tankbil.

 

Innehållsdeklaration Flytbiogödsel