Istock 1281145596

Biokraft

Driving change with liquid biogas

läs mer

Aktien

N/A

Senaste rapport

2024-05-16 07:30

BIOKRAFT DELÅRSRAPPORT Q1 2024 >

100% hållbara produkter och tjänster


Vi ska nå en produktionskapacitet på minst 3 TWh till 2030

Scandinavian Biogas är en av Nordens största producenter av biogas och bidrar till en hållbar övergång från fossil till förnybar energi. Koncernen säljer och producerar flytande eller komprimerad biogas som främst används inom tunga transporter och sjöfart.

 


Insikter


Biokraft som en investering

Biokraft bidrar till ett fossilfritt samhälle genom återvinning av lokalt organiskt avfall som omvandlas till förnybar biogas och biogödsel.

Biokrafts mål är att vara ledande inom storskalig produktion och försäljning av biogas och biogödsel. VD Matti Vikkula räknar med att biogasen kommer att bli allt viktigare för åkerier och tunga transporter, och hur det förutspås att en fjärdedel av de tunga lastbilarna i Europa år 2030 kommer att rulla på flytande biogas.

 

Naventus March 2023 151 Web