Styrelsen har det yttersta ansvaret för Biokrafts organisation och verksamhet


Styrelsen utses av årsstämman och har det yttersta ansvaret mot bolagets ägare för organisation och drift av verksamheten.

Styrelsen ska bestå av minst tre och max tio ordinarie ledamöter med högst tio suppleanter. För närvarande består styrelsen av sex ordinarie ledamöter, valda fram till årsstämman 2023, och två arbetstagarrepresentanter.

Rectangle 1045 ( demo Väg uppifrån 1562x600)

Scandinavian Biogas är en av Nordens största privata producenter av biogas

Commodo rhoncus commodo sagittis dolor vulputate netus. Donec risus aliquet eget etiam. Porttitor nulla.