Biokraft policys

Här kan du ladda ner vår policy för miljö och hållbarhet samt vår uppförandekod för medarbetare och uppförandekoden för partners och leverantörer.


Coc

Code of Conduct

Bpcoc

Uppförandekod för affärspartners

Environment (1)

Miljö- och hållbarhetspolicy

Visselblåsar­funktion

Anställda uppmuntras till att rapportera misstänkta överträdelser till sina chefer. Om det inte är tänkbart eller möjligt kan misstänkta överträdelser lyftas till vår visselblåsarkanal, Biokraft Whistle. Repressalier mot en person som i god tro framför klagomål tolereras inte.

Läs mer