Ima189561

Biogas ett självklart alternativ

Minskar växthusgasutsläpp med upp till över 100 procent jämfört med fossila bränslen


Biogas är klimatsmart

Är du bekymrad över dina transporters höga CO2-avtryck? Då kan biogas vara ett alternativ. De allra flesta verksamheter kan minska sin miljöpåverkan genom att ersätta fossila bränslen med biogas. En biogasdriven lastbil minskar sitt CO2-avtryck med upp till över 100 procent om man räknar in den CO2 som gödselstacken avger när den inte återvinns till biogas. Biogasproduktion bidrar även till en cirkulär och hållbar livsmedelsproduktion när biogödsel berikar jorden om den ersätter energikrävande mineralgödsel.

Jakob Cotton Uqjf6y91zzs Unsplash

Biogödsel – ett hållbart alternativ till konstgödsel

Biogödsel ökar skörden samtidigt som den gör lantbruket och livsmedelsproduktionen mer hållbar. Biogödseln ersätter eller kompletterar konstgödseln. Förutom viktiga näringsämnen som kväve, fosfor och kalium har biogödseln jordförbättrande egenskaper.

Biogödsel minskar lantbrukets behov av importerad mineralgödsel och med långa leveransavtal kan lantbrukare säkra tillgång till biogödsel till stabila priser utan påverkan av volatila världsmarknadspriser.

Vi erbjuder tre biogödselprodukter som alla är certifierade enligt SPCR-120. Certifieringen innebär bland annat att de substrat som används i produktionen ska vara rena, källsorterade och biologiskt nedbrytbara.


Återvinning av organiskt avfall och restprodukter

Vi tar hand om ert organiska avfall och omvandlar det till biogas och biogödsel. Genom att låta ert avfall rötas till biogödsel sänker ni era metanutsläpp samtidigt som ni möjliggör fossilfria transporter.

Vi producerar biogas av såväl matrester som avloppslam men i skilda anläggningar.  Material som går in i biogasprocessen och som ska föras tillbaka till jordbruket måste vara rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara och att de har sitt ursprung i livsmedel- och/eller foderkedjan.

Vi hjälper lantbrukaren med att bli av med sitt metan-slip och samtidigt erbjuder en berikad biogödsel

 


Förbättra ert gasutbyte med Biokraft Hold Technology

Ett av Biokrafts framgångskoncept är den egenutvecklade HOLD Technology™, en avancerad processteknologi som används för att optimera storskalig biogasproduktion. Processen är en av världens mest effektiva och har implementerats på alla företagets biogasanläggningar. Först ut var anläggningen i Ulsan, Korea, där produktionseffektiviteten genom HOLD Technology™ har tre- till femdubblats sedan bolaget tog över 2007. HOLD står för High Organic Load Digestion. 

Produkten – biogasen och biogödseln – ska därefter förädlas och transporteras till användarna, medan eventuella biprodukter omhändertas för att kretsloppscykeln ska kunna slutas.


Kontakta oss!

Johan Larsson

Group Head of Sourcing

johan.larsson(at).biokraft.com

Image (28)