1/2 Anna Buzynski (ID:Scandinaviabiogas7591 A)

Anna Budzynski

CFO

Anställd sedan 2019.

Född 1979
Utbildning Magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet.
Erfarenhet Ledningsansvar i flera olika roller. Tidigare auktoriserad revisor i 10 år på PricewaterhouseCoopers. CFO på OKQ8 och SRV återvinning AB och medlem i ledningsgruppen för båda bolagen.
Övriga uppdrag Styrelseledamot i Consortis Miljöansvar AB, Young och Fischer AB, Icambio AB och Budzynski Consulting AB.
Tidigare väsentliga befattningar Styrelseledamot i OK-Q8 Shared Service AB, Bensinpumpen BENFA Fastigheter AB, Arithma Holding AB och OK-Q8 Bank AB.