1/2 Robert Hammarstedt (ID Scandinaviabiogas7611 A)

Robert Hammarstedt

VP Program Office

Anställd sedan januari 2023

Född 1979
Utbildning Jur kand, kandidat i företagsekonomi.
Erfarenhet Ledningsansvar i flera olika roller i olika branscher. Jurist på byrå, fastighetschef på Preem, Fastighetschef Tyresö kommun och fastighetsutvecklingschef på Telge Bostäder. Medlem i ledningsgruppen sedan april 2022. Erfarenhet av att leda ledningsgrupper i 4 år och suttit i ledningsgrupper i över 10 år.
Övriga uppdrag Styrelseledamot i Biotisk Energier Sweden AB och J Hammarstedt Fastighets AB.