1/2 Michael Wallis Olausson (ID: Scandinaviabiogas7456 A)

Michael Wallis Olausson

VP Growth

Anställd sedan 2009

Född 1962
Utbildning MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Examen från Försvarshögskolan Högre Chefsprogram.
Erfarenhet Chef för affärsområde Sverige 2016-2022. Tidigare överstelöjtnant vid Försvarsmakten och managementkonsult hos Deloitte.
Övriga uppdrag Styrelseledamot i Energigas Sverige.