Biokraft mer än fördubblar sin kapacitet att producera flytande biogas (Bio-LNG)

04-10-2023

Biokraft 656Px

Biokraft har levererat sitt första lass med flytande biogas för användning i norra Europa. En container rymmer 17 ton, vilket räcker till fossilfri körning med en fullastad långtradare i cirka 5.000 mil.

 

Biokrafts biogas är 100 procent fossilfri och produceras genom rötning av främst insamlade matrester och slakteriavfall från ett antal kommuner i Stor-Stockholm. Den nybyggda förvätskningsanläggningen ligger i direkt anslutning till rötkamrarna i Södertörn och omvandlar biogasen till vätska genom kraftig nedkylning. Enheten har en produktionskapacitet på 220 GWh per år och är därmed världens största i sitt slag (med en kapacitet av 50 ton Bio-LNG per dag). Genom förvätskningsanläggningen breddas bolagets potentiella marknad högst väsentligt mot tung vägtransport, sjöfart och industri. Den flytande biogasen har ett högt energiinnehåll per volymenhet och kan mot en rimlig kostnad transporteras långa sträckor för att möta den stora efterfrågan i Nordeuropa.

 

Stockholm Bio-LNG-projektet startade för drygt två år sedan. Investeringen uppgår till sammanlagt cirka 330 MSEK, och har finansierats med eget kapital, obligationslån och statligt investeringsstöd från Klimatklivet.

 

Projektet Stockholm Bio-LNG kommer att vara i igångsättningsfas under ett antal månader när produktionen skalas upp samtidigt som olika funktioner och leveransparametrar testas. Vi räknar med att anläggningen överförs till den ordinarie produktionen mot slutet av året.