Vad gäller avtalet?

Avtalet gäller försäljning av cirka 1 TWh flytande biogas till marknadspris, vilket vid dåvarande marknadspriser motsvarade ett ordervärde på 2,7 miljarder SEK. Avtalet är Biokrafts största avtal hittills. Efter uppbyggnadsfasen som pågår fram till och med 2024, beräknas ordervolymerna att uppgå till 11 500 ton (160 GWh) per år från 2025 till 2030. Avtalet speglar Biokrafts expansionsmål och gäller biobränsle för tunga marktransporter.

Vilka är Alternoil?

Alternoil distribuerar och säljer flytande fossilgas och flytande biogas och är en pionjär inom omställningen mot en hållbarare transportsektor på den tyska marknaden. Alternoil har en dominerande marknadsposition på marknaden för flytande fordonsgas i Tyskland.

Vad innebär Biokrafts partnerskap med Alternoil?

Förutom det kommersiella så inleder Biokraft ett samarbete med en mycket kompetent och framgångsrik partner som har stor erfarenhet av sin del av leveranskedjan och hanterar logistiken på ett grönt och effektivt sätt – vilket öppnar för framtida tillväxt för båda parter.

Samarbetet innebär också att man får in en fot på den mycket stora och utvecklade tyska marknaden. Då man i Tyskland räknar in den totala koldioxidreduktionen i prissättningen av flytande biogas (vilket inte görs i Sverige), kommer Biokraft uppmuntras ytterligare att nå upp till de tyska kraven på ekonomi, miljö och kvalitet. Detta kommer stärka bolagets ställning i längden, inte bara i Tyskland, utan även på andra marknader.

Vad har Biokraft för förutsättningar givet detta avtal?

Biokraft är idag väl positionerade och med avtalet har man goda förutsättningar att både växa i Tyskland samt bidra till den gröna omställningen i Europa. Avtalet ger även förutsättningar för bolaget att vara lönsamt i andra projekt.

Alternoil1 Fotograf Timo Lutz