Biokraft 656Px

Tunga transporter

Bli mer cirkulär i er värdekedja och minska era transportrelaterade koldioxidutsläpp med upp till över 100 procent genom att byta till flytande biogas för era tunga transporter.

Merparten av vår biogas når marknaden via partners och distributörer.


Sjöfart

Flytande biogas lämpar sig utmärkt för sjöfart där det går att ersätta fossilt flytande naturgas med flytande biogas. Alternativen är få för sjöfarten att ställa om till hållbara bränslen.

Förhoppningen är EU:s och Sveriges beslut om att stötta en ökad biogasproduktion i Eruopa kommer att öka tillgången och sänka priset på flytande biogas.

Enligt Svenska Miljöinstitutet (Carl Jivén) skulle kostnadsskillnaderna mer eller mindre kunna jämnas ut i framtiden om sjöfarten införlivades i EU:s utsläppshandelssystem.

Customer Groups2. (Bourbon mistral grönt skepp på havet)

Customer Groups6. (flaskor på rad, några med kork)

Processindustri

Många industrier skulle kunna bli mer cirkulära och biogas kan minska koldioxidavtrycket betydligt. Den flytande biogasen är dessutom möjlig att transportera till områden där infrastruktur saknas.

Vid sidan av minskade utsläpp ger biogasen även en renare arbetsmiljö samt potentiellt lägre kostnader genom att den har en högre verkningsgrad än olja.