Scandinavian Biogas blir Biokraft

20-06-2023

Nyhetsbild

Scandinavian Biogas är en ledande producent av biogas med anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Inför kommande nordeuropeiska expansion med fokus på flytande biogas har koncernen beslutat att byta varumärke och logotyp till Biokraft.

– Jag är väldigt stolt över vårt nya varumärke BIOKRAFT. Det är tydligt. Det förmedlar kärnan i vårt erbjudande, både verbalt och visuellt. Logotypen förmedlar också på ett lekfullt sätt den cirkuläritet som biogasproduktion bygger på. Namnet Biokraft kommer från vårt norska dotterbolag som idag är en av väldens största producenter av flytande biogas, säger Matti Vikkula, vd Biokraft International AB.

 

EU har pekat ut uppgraderad biogas som framtidens gasenergikälla och kraftigt skruvat upp produktionsmålen. Den viktiga infrastrukturen dvs teknologin för produktion och användning är på plats. Därtill finns det ett stort nätverk av tankställen i Nordeuropa.

 

– Vi räknar med att efterfrågan på flytande biogas ska växa kraftigt och vår ambition är att ta en ledande ställning och kraftigt öka vår produktionskapacitet. Vi driver ett tiotal projekt i syfte att bygga flera produktionsanläggningar i Nordeuropa, säger Matti Vikkula.

 

Biokraft är ett nordiskt greentechbolag som producerar bioenergi och växtnäring i ett cirkulärt kretslopp genom att återvinna organiskt avfall och restprodukter i storskaliga bioraffinaderier. Läs mer på www.biokraft.com om hur vi ska växa som bolag genom att använda vår unika kompetens om biogasproduktion och hur vi arbetar för att bygga upp en effektiv biogasproduktion där rötresterna återförs till jordbruket som biogödsel.

 

– Vi strävar efter att bygga lokala samarbeten med bönder och kringboende, vilket hittills har mottagits väldigt positivt i Sverige, säger Matti Vikkula.

 

Formellt innebär namnbytet att Scandinavian Biogas Fuels International efter beslut på Årsstämman 2023 nu byter namn till Biokraft International AB.  Organisationsnummer, ISIN kod och aktietickern BIOGAS ändras inte. Namnändringen registrerades hos Bolagsverket i juni 2023.