Lars B

Lars Bengtsson

Ledamot och arbetstagarrepresentant

Anställd 2015, invald 2018

Född 1963
Utbildning Studerat biogasteknik vid Högskolan i Halmstad.
Erfarenhet Bakgrund från industriell och kommunal verksamhet inom avloppsvatten och vattenrening. Mer än tio års erfarenhet från forskning och tester av anaerob avloppsrening och biologisk nedbrytning.
Övriga uppdrag Styrelsemedlem i HPSolarTech AB.
Oberoende -