Anders B

Anders Bergvatten

Ledamot och arbetstagarrepresentant

Anställd 2019, invald 2022

Född 1980
Utbildning M.Sc. Engineering Biology, Linköpings universitet.
Erfarenhet Arbetat med industriell biogasproduktion sedan 2006. Varit verksam i Skandinavien, Sydkorea och Sydostasien med storskalig biogasproduktion för produktion av el, värme, CBG och LBG.
Övriga uppdrag Styrelseledamot i diverse biogasprojektbolag i Sydostasien.
Tidigare väsentliga befattningar -