Biospets


Istock 1196237407

Biospets är ett pumpbart certifierat gödselmedel som har en TS-halt på 14-16%. Den är förhållandevis luktfri och kan spridas direkt på grödorna.

Innehållsdeklaration Biospets