Biomull tillför värdefull näring och förbättrar jorden


Biomull är avvattnade rötrester från biogastillverkning. Mullen är näringsrik och lämpar sig för att ersätta exempelvis torv som substrat vid växthusproduktion.

Idag används torv vid odling av krukväxter och grönsaker i kruka. Torven bryts i naturliga torvmossar vilket påverkar känsliga ekosystem och leder till utsläpp av växthusgaser. Genom att ersätta torven med biomull minskas utsläppet av växthusgaser.

Inom det traditionella lantbruket lämpar sig biomullen för spridning på lerhaltiga jordar då den innehåller näring och strukturer som bidrar till att öka tillväxten och skördekvaliteten. 

Innehållsdeklaration Biomull