Petra E

Petra Einarsson

Ledamot

Invald 2021

Född 1967
Utbildning Civilekonom från Uppsala universitet.
Erfarenhet Tidigare VD och koncernchef för Billerud Korsnäs. Dessförinnan hade hon en lång karriär med ledande befattningar inom verkstadskoncernen Sandvik.
Övriga uppdrag Styrelseledamot i Alimak Group AB, Norsk Hydro, SSAB, Svenska Aerogel Holding AB.
Tidigare väsentliga befattningar -
Oberoende Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen och bolagets huvudägare.