Jan Helland Eide

Jan Helland Eide

Ledamot

Invald 2023

Född 1987
Utbildning MSc inom Teknologi och Policyprogrammet från Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA och en BSc inom Maskinteknik från INSA de Toulouse, Frankrike.
Övriga uppdrag Partner i HitecVision.
Tidigare väsentliga befattningar Långvarig kompetens och erfarenhet från den globala sektorn för förnybar energi då han bland annat varit vice VD för projektutveckling och landschef för Vietnam för Scatec ASA.
Oberoende Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen och bolagets huvudägare.