Tina H

Tina Helin

Ledamot

Invald 2021

Född 1960
Utbildning M.Sc i Geoteknologi från Luleå Tekniska universitet.
Erfarenhet VD för E.ON Gas Sverige AB, vice VD för OKG AB, styrelseordförande i E.ON Biofor AB och styrelseledamot i Energiforsk AB.
Övriga uppdrag Styrelseordförande i Prefabsystem Syd Entreprenad AB samt styrelseledamot för bland annat Österlenskraft, Biogas Ystad Österlen och Gyllebo Röda Korskrets.
Oberoende Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen och bolagets huvudägare.