Scandinaviabiogas7268 David S

David Schelin

Ledamot

Invald 2017

Född 1979
Utbildning M.Sc. Electrical Engineering Chalmers. Reserv officer, Kungliga Sjöfartsakademin. Executive MBA, Columbia Business School, USA.
Erfarenhet Har varit rådgivare för flera företag. Tidigare COO på Niscayah Group och haft ledande befattningar inom telekombranschen, senast som VP Services på Ericsson i Sydostasien.
Övriga uppdrag VD på Euromaint Gruppen AB och Vasaholmen Consulting AB.
Tidigare väsentliga befattningar Tidigare VD på Ragn-Sells Recycling AB. Styrelseordförande i Swedish Modules i Emtunga AB, Re: NewCell AB, Omoe AB och Restproduktbearbetning i Boden Aktiebolag. Styrelsemedlem i Polarbröd Aktiebolag, m.fl
Oberoende Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen och bolagets huvudägare.