Seb Creativo 3Jg UM8IZ40 Unsplash

Optimalisering av biogass-produksjon

Det storskala biogassanlegget i Skogn utenfor Trondheim

Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at Norge skal bli karbonnøytralt, og at to tredjedeler av utslippskuttene skal tas nasjonalt. Veitrafikk står alene for en femtedel av norske klimagassutslipp, og utslippene har økt kraftig. Biogass drivstoff er et velegnet alternativ for å redusere utslippene.

Med flytende biogass er det nå mulig å kjøre tunge kjøretøy med lang rekkevidde. Flere slike finnes nå på markedet.

Fiskerinæringen forventes å fortsette å vokse de neste ti årene, noe som gir gode muligheter for både mer råstoff til biogassanlegget og bedre omdømme for fiskerinæringen.

Norsk skipsfart er også et stort potensielt marked hvor flytende biogass kan utfylle flytende fossilgass og erstatte fossilt brensel.

Skogn

Gjenvinning av organisk avfall og restprodukter

Vi tar vare på ditt organiske avfall og omdanner det til biogass og biogjødsel. Ved å la avfallet ditt fordøyes til biogjødsel, reduserer du metanutslippene dine samtidig som du muliggjør fossilfri transport.

Vi produserer biogass fra både matavfall og avløpsslam, men i separate anlegg. Materialer som kommer inn i biogassprosessen og skal tilbake til landbruket skal være rene, kildesorterte og lett biologisk nedbrytbare og at de har sitt opphav i mat- og/eller fôrkjeden.

For bønder er det mulighet for å låne ut gjødselen til fordøyelse og til gjengjeld få en høykvalitets biogjødsel

Forbedre gassutvekslingen din med Biokraft Hold-teknologi

Et av Biokrafts suksesskonsepter er den proprietære HOLD Technology™, en avansert prosessteknologi som brukes til å optimalisere storskala biogassproduksjon. Prosessen er en av verdens mest effektive og er implementert ved alle selskapets biogassanlegg. Først ut var anlegget i Ulsan, Korea, hvor produksjonseffektiviteten gjennom HOLD Technology™ er tredoblet til femdoblet siden selskapet tok over i 2007. HOLD står for High Organic Load Digestion.

Produktet – biogassen og biogjødselen – skal deretter foredles og transporteres til brukerne, mens eventuelle biprodukter deponeres slik at kretsløpet kan lukkes.

Kontakt oss