Skogn Dronebilde Fabrikk

Vår produksjons-anlegg i Skogn

Produksjon av flytende biogass

Biogassanlegget i Skogn i Midt-Norge ble tatt i bruk sommeren 2018. Anlegget er verdens største for produksjon av flytende biogass (LBG) og har en årlig kapasitet på 12,5 millioner Nm3 metan, som tilsvarer 120 GWh. Primære råvarer er i hovedsak ensilasje fra norsk lakseoppdrettsnæring (70 000 tonn per år) og prosessvann fra Norske Skogs papir- og tremasseindustri i Skogn. Den strategiske plasseringen av anlegget muliggjør substratleveranser med båt, lastebil og tog.

Det vanligste substratet i Norge er kloakkslam og matavfall, mens gjenvinning av ensilasje fra lakseanlegg er ett av de viktigste råvarene for biogassproduksjon i Skogn. Skogn er dermed en viktig bærekraftspartner til den norske fiskeindustrien. Skogens primære råstoff er ensilasje fra den norsk lakseoppdrettsnæring og prosessvann hentet fra Norske Skogs papir- og tremasseindustri i Skogn.

Fakta

Designkapasitet: 125 GWh (LBG)

Hovedsubstrat: Fiskensilasje og industrielt prosessvann/kloakkslam

Plassleder: Pål Nygård

Adressen: Skogn, Levanger - NR

Overview