Tjej Tvättar På Anlägggning

Jobber i Biokraft i Norge

Gjennom forskning, utvikling og innovasjon har Biokraft ambisjoner om å på sikt også omdanne skogsmasse, skogsavfall og marine energivekster (tang og tare) til biodrivstoff.

Vi er alle ansvarlige for å gjøre vårt for å etterlate en planet og et miljø som gjør at våre barn og barnebarn også kan leve godt. Da må vi håndtere miljøkrisen og begrense den globale oppvarmingen.