Certified advisor

Biokrafts aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets certified adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).